Vid den centrala infarten till Hörnefors har det funnits en bensinmack i stort sett sedan E4:an ersatte den gamla riksvägen i början av 1960-talet. Genom åren har verksamheten ändrat skepnad flertalet gånger. B.l.a från den "gamla" sortens bensinmack där oljor,tändstift & allehanda artiklar knutna till bilen var det som kunde erbjudas. Tillhörande verkstad med smörjgrop där bilen fick sin tillsyn med 200 mils intervall var koceptet som gällde för den tiden. Namn som Caltex & Texaco har prytt "stolpen" vid E4.an innan Statoil gjorde sitt intåg i Sverige i mitten på 80-talet. 2008 konverterdes drivmedelsanläggningen till en Statoil 123 automatstation vilket separerade drivmedelsanläggningen och butik från varandra. 2012 sålde Statoil Asa sitt dotterbolag Statoil fuel & Retail AB till det kanadensiska bolaget ACT. Under 2016 & 2017 har därför samtliga  drivmedelsanläggningar som tidigare hetat Statoil nu rebrandats till Circle K. I koncernen ingår även Ingo:s automatkedja. ( tidigare Jet) Anläggningen i Hörnefors består sedan 2019 av Ingo automater för personbilstrafilen och en Circle K truckanläggning.

Genom åren har verksamheten i Hörnefors utvecklats till dagens moderna anläggning där man både kan stilla sin hunger & törst samtidigt som man tillgodoser sitt fordons behov av drivmedel och förbrukningsartiklar som spolarvätska,torkarblad o.s.v.

Anläggningen har i alla tider varit privatägd och drivs idag som Hörnefors Vägkrog & Trafikbutik AB  under namnen FRENDO för butik & Hörnefors Vägkrog för restaurang.

Idag  är anläggningen en av Norra Sveriges största leverantörer av drivmedel till privatkunder och yrkestrafiken.

Totalt arbetar idag ett 10-tal personer i verksamheten.